Volem donar-te a conéixer un poble que tan prop tenim i tan desconegut ens resulta, inclús per a molts què ací residim.

El PERELLONET un lloc residencial, familiar, tranquil i acollidor.

Volem que, a poc a poc, vages descobrint quant t’oferix, els seus modes de distracció, la bondat de la seua platja, els seus bells capvespres, el seu clima benigne, les seues brises de llevant, la seua gastronomia i en especial el seu grat ambient familiar, el nostre major i millor patrimoni.

El Perellonet, està situat a uns 20 quilòmetres al sud de la ciutat de València, entre les goles d’El Perellonet i El Perelló. Xicoteta població de pescadors, assentada junt amb la Gola del mateix nom, té 1.438 habitants (INE 2014), durant l’estiu i molts caps de setmana augmenta la seua població de més de 22.000 habitants.

Gentilici: Perelloneters.

És una població contemporània, posterior a 1903 i per això podríem dir, sense ànim pejoratiu, El Perellonet és, com a població, un poble sense història.

En la seua zona inicialment només existien disseminadament cases de cultiu i barraques. La primera aglutinació urbana sorgix després de 1920 al voltant d’un nucli de cabanyes de pescadors assentades en la Ribera Sud de la Gola d’El Perellonet, d’on ix el nom de la població. Un grup de famílies que és van establir en esta zona que per disposar d’un poder adquisitiu baix és van instal·lar en els terrenys arenosos, van construir barraques i és van disposar a sobreviure amb el producte de la pesca, tant en el mar com en el llac o de l’agricultura en els camps pròxims d’arròs.

A continuació podem veure al fons de la fotografia en la vora de la platja com eren les Barraques, típiques dels primers habitants d’El Perellonet, vivenda dels llauradors

02.JPG

Per l’any 1945, l’almirall Pascual Díaz de Rivera i Casares (Marqués de Vallterra), interessat en com vivien els pescadors de tota Espanya, volia que estos tingueren una casa digna on viure i que fóra, al mateix temps, econòmica però amb les necessitats bàsiques cobertes.

Això li va fer pensar i preocupar-se de les confraries de pescadors, i arribe al Mareny del Perelló-Al Recatí, lo que és hui El Perellonet, i decidix que els pescadors que hi havia allí no havien de ser menys.

Va manar construir les Casetes, en forma d’hivernacle. Fent el projecte D. Carlos de Miguel, en els terrenys que va cedir D. Eduardo Ferrer, als pescadors a l’any 1952, va aconseguir que l’Institut de la Marina s’implicara en la construcció de les casetes. Acabant-les un any més tard.

Es construïxen vint-i-set noves vivendes i una xicoteta capella sobre el terreny Donat pel seu propietari, Eduardo Ferrer. Les cases es van retolar com a Grup de Peixcadors Marqués de Vallterra.

Posteriorment, les casetes es van sortejar als pescadors i membres de la confraria.

A l’abril del 1952, mor l’almirall i al final del 1954, és fa l’acte d’entrega dels “Claus” del sorteig realitzat i seguidament la inauguració de les Casetes i dons eixe any és va començar a realitzar la festa a la “Mare de Déu del Carme”.

 

La següent foto, és la foto mes antiga que tenim a hores d’ara d’El Perellonet, una vista on podem veure la predeterminació dels camps de cultiu, la foto és mes o menys del final de la dècada dels 50. 

DSC_0217

Podem veure tambe en un altra foto les casetes dels pescadors i barraques a la vora de la platja.

01.jpg

A partir de la dècada dels 60, amb el desenvolupisme urbà i residencial, és quan El Perellonet comença realment a créixer, construint apartaments i vivendes unifamiliars al llarg de la franja costanera, sent este tipus d’immoble la majoria de segona residència.

La carretera de Natzaret – Oliva separa les vivendes del paisatge agrari que en l’actualitat encara és explotat pels agricultors de la zona; entre els límits de l’Albufera i la pròpia carretera hi ha un important numero de xicotetes parcel·les dedicades al cultiu d’hortalisses i que han hagut de ser protegides per canyissos, plàstics o qualsevol altre mitjà que puga defendre allò que s’ha cultivat dels freqüents vents de la mar.


Castellano

Queremos darte a conocer un pueblo que tan cerca tenemos y tan desconocido nos resulta, incluso para muchos que aquí residimos.

El PERELLONET un lugar residencial, familiar, tranquilo y acogedor.

Queremos que, poco a poco, vayas descubriendo cuanto te ofrece, sus modos de distracción, la bondad de su playa, sus bellos atardeceres, su clima benigno, sus brisas de levante, su gastronomía y en especial su grato ambiente familiar, nuestro mayor y mejor patrimonio.

El Perellonet, está situado a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia, entre las “Golas” de El Perellonet y La de “El Perelló”. Pequeña población de pescadores, sentada junto a la “Gola” del mismo nombre, tiene 1.438 habitantes (INE 2014), durante el verano y muchos fines de semana aumenta su población de más de 22.000 habitantes.

Gentilicio: Perelloneteros.

Es una población contemporánea, posterior a 1903 y por eso podríamos decir, sin ánimo peyorativo, El Perellonet es, como población, un pueblo sin historia.

En su zona inicialmente solo existían diseminadamente casas de cultivo y barracas. La primera aglutinación urbana surge después de 1920 alrededor de un núcleo de casitas de pescadores sentadas en la Ribera Sur de la “Gola de El Perellonet”, de donde sale el nombre de la población. Un grupo de familias se establecieron en esta zona por disponer de un poder económico bajo, se instalaron en los terrenos arenosos, construían barracas y  sobrevivían con el producto de la pesca, tanto del mar como en el lago o de la agricultura en los campos próximos de arroz.

A continuación podemos ver al fondo de la fotografía en la orilla de la playa como eran las Barracas, típicas en de los primeros habitantes de “El Perellonet”, vivienda de los labradores.

02

Por el año 1945, el almirante D. Pascual Díaz de Rivera y Casares (Marqués de Vallterra), interesado en como vivían los pescadores de toda España, quería que estos tuvieran una casa digna donde vivir y que fuera, al mismo tiempo, económica pero con las necesidades básicas cubiertas.

Eso le hizo pensar y preocuparse de las cofradías de pescadores, y llego a la Marisma del Perelló-Al Recatí, lo que es hoy “El Perellonet”, y decide que los pescadores que había allí no debían ser menos.

Mandó construir las Casitas, en forma de invernadero. Haciendo el proyecto D. Carlos de Miguel, en los terrenos que cedió D. Eduardo Ferrer, a los pescadores al año 1952, consiguió que el Instituto de la Marina se implicara en la construcción de las casitas. Acabándolas un año más tarde.

Se construyen veintisiete nuevas viviendas y una pequeña capilla sobre el terreno Dado por su propietario, D. Eduardo Ferrer. Las casas se rotularan como Grupo de Peixcadors Marqués de Vallterra.

Posteriormente, las casitas se sortearon a los pescadores y miembros de la cofradía.

En abril del 1952, muere el almirante y al final del 1954, es hace el acto de entrega de las “Llaves” del sorteo realizado y seguidamente la inauguración de las Casitas y ese mismo año se empezó a realizar la fiesta a la “Virgen del Carmen”.

 

La siguiente foto, es la foto más antigua que tenemos a día de hoy en El Perellonet, una vista donde podemos ver la predeterminación de los campos de cultivos, la foto es más o menos del final de la década de los 50.

DSC_0217

Podemos ver también otra foto de las Casetas de los Pescadores y las Barracas a  orilla de la playa.

01

A partir de la década de los 60, con el desenvolupismo urbano y residencial, es cuando El Perellonet empieza realmente a crecer, construyendo apartamentos y viviendas unifamiliares a lo largo de la franja costera, siendo este tipo de inmueble la mayoría de segunda residencia.

La carretera de Nazaret – Oliva separa las viviendas del paisaje agrario que en la actualidad aún es explotado por los agricultores de la zona; entre los límites de la Albufera y la propia carretera hay un importante número de pequeñas parcelas dedicadas al cultivo de hortalizas y que han debido ser protegidas por cañizos, plásticos o cualquier otro medio que pueda defender lo que se ha cultivado de los frecuentes vientos de la mar.


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s