L´Agricultura

 Valencià

Taronges, tomaques, melons d’Alger, creïlles, arròs etc…

Sobre els nostres cultius

El llaurador és un artesà de l’agricultura, i bolca la seua experiència, la seua informació el seu sentit artístic, el seu amor a la terra, en tot el que cultiva (justificant que “cultiu” té la mateixa arrel que “culte” i “cultura”). En el Perellonet, bé es pot plantar a l’aire lliure o en hivernacles.

Els hivernacles la majoria en forma d’arc, estan dotats d’una coberta exterior translúcida de plàstic, que permet el control de la temperatura, la humitat i altres factors ambientals per a afavorir el desenrotllament dels cultius.

Els cultius d’horta s’aconseguixen en rotacions intensives molt variades que produïxen tres collites anuals, la qual cosa exigix moltes labors, freqüents regs i un escrupolós abonat. L’aspecte del camp, en qualsevol temps, és un mosaic de variades formes i colors en què alternen, cols, carxofes, creïlles, cebes, tomaques, pimentons, fesols, encisams, melons, melons d’Alger i una gran varietat de totes estes.

El toronjeral, és al mateix temps una riquesa i un ornament. Sempre verd, coincidint la floració incipient amb la maduració del fruit, la tarongina i la taronja, pareix qüestió de jardineria. La finca de tarongers s’anomena hort.

La taronja, amb les seues qualitats i problemes, rima de tal manera amb el caràcter valencià, que el seu nom s’associa al de València, i amb el nom de “València batega” es coneix una de les varietats més sol·licitades hui en el món.


Castellano

Naranjas, tomates, sandias, patatas, arroz etc…

Sobre nuestros cultivos

El labrador es un artesano de la agricultura, y vuelca su experiencia, su información su sentido artístico, su amor a la tierra, en todo lo que cultiva (justificando que “cultivo” tiene la misma raíz que “culto” y “cultura”). En el Perellonet, bien se puede plantar al aire libre o en invernaderos.

Los invernaderos la mayoría en forma de arco, están dotados de una cubierta exterior translúcida de plástico, que permite el control de la temperatura, la humedad y otros factores ambientales para favorecer el desarrollo de los cultivos.

Los cultivos de huerta se logran en rotaciones intensivas muy variadas que producen tres cosechas anuales, lo que exige muchas labores, frecuentes riegos y un escrupuloso abonado. El aspecto del campo, en cualquier tiempo, es un mosaico de variadas formas y colores en los que alternan, coles, alcachofas, patatas, cebollas, tomates, pimientos, judías, lechugas, melones, sandías y una gran variedad de todas estas.

El naranjal, “toronjeral”, es a la vez una riqueza y un ornato. Siempre verde, coincidiendo la floración incipiente con la maduración del fruto, el azahar y la naranja, parece cuestión de jardinería. La finca de naranjos se llama huerto, “hort”.

La naranja, con sus cualidades y problemas, rima de tal modo con el carácter valenciano, que su nombre se asocia al de Valencia, y con el nombre de “Valencia late” se conoce una de las variedades más solicitadas hoy en el mundo.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s