La Gola

Valencià

La Gola de “El Perellonet” (1873). Igual que les altres goles, es va construir per a augmentar la capacitat de desaigüe de L´Albufera al Mar. És per estos canals per on entren peixos com la Llisa i també l’Anguila a L´Albufera. Durant la nit, es pesquen les Angules amb l’art de pesca denominat “Monot”, que vénen del mar remunten la gola, per les vores, cap a l’Albufera, la seua pesca es realitza millor en nits fosques i d’aigües tranquil·les.

Són cinc les goles o canals, tots ells artificials, amb comportes i un sistema de bombament que permeten controlar el nivell de l’aigua del llac segons les necessitats del cultiu de l’arròs. Tres d’elles, les goles d’El Pujol, El Perellonet i la d’El Perelló, comuniquen el llac de l’Albufera amb el Mar. Les altres dos, la gola del Rei o del Mareny i la de Sant Llorenç, evacuen les aigües de la marjal de Sueca i Cullera.

Dels tres canals que comuniquen el llac amb el mar, El Pujol és el més modern. Es va construir per problemes de desaigüe en 1953, a un poc més d’un quilòmetre al sud d’una gola antiga, la del Pujol vell. És l’única gola, a més, que comunica directament el llac amb el mar ja que les altres dos ho fan a través d’una xarxa de canals. El seu nom significa en castellà monticle o tossal i fa referència, segurament, a les dunes que hi havia en la zona. Des de la gola del Pujol, mirant cap al mar, podem contemplar una de les dunes més altes de la Devesa, el Muntanyar del Pujol. Els seus 9,5 metres d’altura es van salvar de ser arrasats quan es va dur a terme el procés d’urbanització de mitjan del segle passat.


Castellano

La Gola de “El Perellonet” (1873). Al igual que las otras golas, se construyó para aumentar la capacidad de desagüe de L´Albufera al Mar. Es por estos canales por donde entran peces como la Llisa y también la Anguila a L´Albufera. Durante la noche, se pescan las Angulas con el arte de pesca denominado “Monot”, que vienen del mar remontan la gola, por las orillas, hacia L’Albufera, su pesca se realiza mejor en noches oscuras y de aguas tranquilas.

Son cinco las golas o canales, todos ellos artificiales, con compuertas y un sistema de bombeo que permiten controlar el nivel del agua del lago según las necesidades del cultivo del arroz. Tres de ellas, las golas de El Pujol, El Perellonet y la de El Perelló, comunican el lago de L’Albufera con el Mar. Las otras dos, la gola Del Rei o Del Mareny y la de Sant Llorenç, evacúan las aguas del marjal de Sueca y Cullera.

De los tres canales que comunican el lago con el mar, El Pujol es el más moderno. Se construyó por problemas de desagüe en 1953, a un poco más de un kilómetro al sur de una gola antigua, la del Pujol viejo. Es la única gola, además, que comunica directamente el lago con el mar ya que las otras dos lo hacen a través de una red de canales. Su nombre significa en castellano montículo o colina y hace referencia, seguramente, a las dunas que había en la zona. Desde la gola Del Pujol, mirando hacia el mar, podemos contemplar una de las dunas más altas de la Devesa, el Muntanyar del Pujol. Sus 9,5 metros de altura se salvaron de ser arrasados cuando se llevó a cabo el proceso de urbanización de mediados del siglo pasado.


Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s