L´Angula

Enguany la temporada de l´angula s´obri l´1 de desembre i al ser “un dia prohibit”, és a dir un dia en què no es pot pescar per la normativa, en El Perellonet es començarà la pesca el dimecres 2 de desembre i la campanya es prolongarà fins al 31 de març del 2016.

L´angula és l´aleví del 03peix anguila, únic aleví permès per les lleis de pesca. Quan es troba en els mercats de peix, sol tindre 0.3 grams de pes, mesura un 7 centímetres de longitud i té entre dos i tres anys de vida. Les angules comercialitzades solen estar cuites. Solen trobar-se envasades al buit. En cas d’estar vives són transparents. Aquest peix, a causa del seu elevat preu en el mercat, té un succedani de surimi més barat, conegut com “gula”, nom pres d´una marca comercial.

38Les anguiles realitzen llargues migracions per a reproduir-se, des dels rius europeus, en el nostre cas des de Les Goles d´El Perellonet i la del Pujol, fins als llocs per la posta, que estan situats en el Mar dels Sargassos (Carib), lloc triat per esta espècie des de fa 140 milions d´anys. Alguns exemplars realitzen un recorregut de més de 5.000 km al llarg de 2 o 3 anys per arribar fins allí des d´Europa. En el recorregut no necessiten alimentar-se. Pot serpentejar per terra ferma durant diversos quilòmetres respirant a través de la pell.

31

En les primeres etapes del naixement de les angules, totes són femelles, i amb el temps algunes canvien de sexe. Són transparents i posseeixen una grandària de 5 a 7 cm.

Les angules que sobreviuen en els rius van creixent i al mateix temps canviant de color a l´anguila groga que té el llom de color cafè i al passar el temps canvia a verd i finalment a platejat.

PROCESOVALENCIANO

Només es podrà pescar des de el crepuscle civil vespertí (Posta del Sol) fins al crepuscle civil matutí de l’endemà (Eixida del Sol). Els pescadors de l´angula estan obligats a realitzar durant la setmana de pesca 4 parades per la normativa 2013/2035 Pesca d´Anguila, quedant només 3 dies de pesca. Les nits que no es pesca se´ls anomena, nits prohibides. Tampoc es podrà pescar en festius.

Només es podrà pescar l´angula des de terra, quedant prohibida la pesca des d´embarcació.

calendario1VALENCIANO

cofradia

Les captures d´angules es realitzen en la gola d´El Perellonet i en la gola del Pujol. De pescar este luxós i apetitós mos s´encarreguen els pescadors d´El Perellonet. Ja sobre els anys 30 van començar a pescar, però cada u pel seu compte, després sobre el 1940 arriben els primers compradors d´angula, que compraven l´angula a 5 pesetes el quilo i en el 1959 es va crear l´edifici on actualmente es troba la Cofradia de Pescadors d´Angules del Perellonet.

Les últimes temporades la pesca s´ha vist disminuïda, cada any es pot observar que l´obtenció d´estos alevins és a la baixa. L´angula només podran capturar-la en aigües dalt de la desembocadura al mar. Fora de dita zona queda prohibit totalment este tipus de pesca.

1111

Podem veure la diferència de pesca en la temporada 2000/01 que es pesa uns 200 quilograms a 55 quilograms en l´última temporada. La d´enguany també apunten que serà molt fluixa. Lluny queden els 636 quilos que es van agafar una nit de l´any 1986. Esta notable disminució de la pesca de l´angula és generalitzada en tota Europa, a causa del canvi climàtic, la contaminació de l´aigua i molts més factors que perjudiquen seriosament el medi ambient.

Les angules es pesen a la Cofradia de Pescadors d´Angules del Perellonet, però a hores d´ara no és una pesada real, ja que antigament al pescar 5 dies, quedaven 2 dies de veda, que els mateixos pescadors vigilaven perquè cap pescador furtiu pescara, hui en dia rebaixant els dies de pesca a 3, els mateixos pescadors es neguen a treballar debades, la qual cosa aumenta el nombre de furtius, ja que la vigilància és molt menor i a l´haver-hi molts més dies perqué els furtius pesquen, s´agafen grans quantitats d´angula que no estan regulades.

I no sols afecta l´angula, la comunitat dels pescadors del Palmar també s´ha vist afectada la pesca de l´anguila dels últims anys, veient una notable baixada de les seues captures.

anguilas--575x323

2222A causa del baix nom d´angules, cada any té lloc la solta d´anguiles en l´Albufera des de 2003. Es tracta d´una compensació dels pescadors, que han de cedir el 10% de les captures perquè siguen tornades al llac. Com la supervivència de les angules és molt complicada, fa dotze anys es va decidir portar-les a una piscifactoria de la Generalitat a Polinyà del Xúquer, on es criaven durant mesos. Este pla de gestió de l´anguila, participa l´Ajuntament a través de la regidoria Devesa-Albufera i Conselleria de Medi Ambient. La temporada passada es van portar a la piscifactoria de Tuéjar.

Com ja hem comentat més amunt les causes de la disminució de la pesca es troba l´excessiva contaminació i explotació de les aigües, especialment per abocaments des de els barrancs que arriben al llac.

033La confusió entre anguiles i angules és freqüent, el mateix que la comparació en quilos. Els primers són els exemplar molt més crescuts, mentre que en el segons es dóna una mitjana de 3.500 animals per un quilo.

19Per a la captura de l´angula només podrà utilitzar-se l´art denominada monot amb “Goleró Tancat”, homologat i degudament precintat pels servicis territorials de la conselleria competent en la matèria de pesca fluvial. Tindrà una superfície màxima de 1.50m2 en l´obertura d´entrada, disposarà d´un goleró amb una amplària màxima de 4 centímetres i anirà proveït de malla d´entre 0.5 i 0.8 centímetres, a fi de no permetre l´entrada d´altres espècies. L´ample del monot no podrà ser superior a un metre i el seu calat no sobrepassarà 1/3 de l´ample total del llit, mesurat en el lloc de la seua col·locació.

28ENTREVISTA A UN VETERÀ PESCADOR DE

“EL PERELLONET”

La següent entrevista se li realitza a Paco Agustí, veí d´EL Perellonet, un gran veterà de la pesca de l´angula, un dels què més angules a agafat en El Perellonet, també ha sigut un gran pescador de la Mar, sempre acompanyat per la seua embarcació Mª del Mar, i un gran mestre del Rall.

MOLTES GRÀCIES!!!

Què es necessita per a pescar l´angula?
14
En el meu temps utilitzàvem els monots i el salabre, el salabre s´usava a vora de platja a uns 250m de l´entrada de La Gola, per a no molestar als companys que tenien “turno” i posaven els monots per tota La Gola, a hores d´ara ja ningú salabra, només posen en els llocs que els correspon els monots i estan tota la nit pescant.

En què afecta la lluna Plena?
luna
Dóna molta claredat en la nit i a l´angula no li agrada la llum, els agrada navegar a fosques. Però sí que els agrada la llum artificial, ja que si es posa una llanterna en la punta del monot acudeixen al punt de llum per curiositat, trobant-se ja atrapades a l’interior.

En què afecta les marees?
L´estret de Gibraltar té 14 metros d´ample, si buida cap a l´atlàntic es fa corrent i entren les angules a la nostra mar, igual que en les sèquies o goles, ja que sempre busca la corrent per a navegar. Les angules vénen en forma de tub, totes juntetes des del “Mar de los Sargazos”, sempre en contra corrent fins al nostre mar.

 Per què sempre es pesca l´angula a contracorrent?
Estan acostumades, té un rumb i eixe rumb és en contracorrent cap al nostre mar, sempre quan el vent es de llevant.

És un problema l´estat actual de l´aigua?
Clar, abans ma mare guisava amb aigua de La Gola, bevíem, nadava com a un tauró “jejeje”…I L´angula és molt dèbil, l’aigua roïna el que fa és matar-la, ella vol aigua calenta i neta, per això ara no hi han tantes.

Quins dies es sol pescar?
Abans es pescaven més dies, hi havia 5 dies de pesca i 2 no es pescava, ara es pesca només 3 dies i 4 no, cada vegada menys dies de pesca.

En què afecten les comportes? Millor obertes o tancades?
04
Les comportes millor obertes i tirant pel dia un poc d´aigua és millor que si estan tot el dia tancades i només s´obrin a la nit, ja que elles pel dia estan soterrades en l´arena i van notant el corrent i l’aigua calenta que ix cap al mar i al fer-se de nit boten i van directes cap a La Gola.

La posada en marxa de les turbines afecta?
És un desastre, el dia que posen en marxa, a la nit no es pesca res.

Quants equips de pesca hi han?
Uns 10 “Turnos”, 10 persones per “turno”.

És veritat el que es diu, que si la gola esta salada no entren les angules?
Clar que no entren, ja que les angules busquen l´aigua dolça y calenta, si no la noten calenta y dolça, no entren a La G
ola.

Sempre s´ha pescat amb el mateix tipus de monot?
MONOT
No, abans es pescava amb un monot més xicotet que al final li posàvem una llanda, que és on es quedaven les angules i després es va fer un paregut però en compte de la llanda se soldaven unes varetes, i després ja es passà al monot que es coneix a hores d´ara que té forma de con, per la comoditat i duresa.

Cada quant temps es buida el monot?
01

Cada hora es sol buidar, i si hi ha moltes, cada mitja hora, la millor hora de pesca és sobre les 12, 1 o 2 del matí.


Entre els pescadors, com s´anomena l´acció de buidar el monot?

“Xorrar”.

Per què en els últims anys s´ha començat la veda més tard?
Per la poca angula que hi ha, abans es començava a l´octubre

És veritat que antigament a l´haver-hi tantes angules es donaven als porcs perquè menjaren?
Això ja no ho vaig conèixer, això farà 100 anys, la gent no sabia el que era l’angula i la usaven per a donar de menjar als porcs.

On s´emmagatzemen les angules que es pesquen fins a la seua venda?
Si, abans eren uns vivers, es tirava l´aigua i es tractava bé i ara en les bases que hi ha, amb aigua dolça que es trau del pou.

Quin mètode se segueix per menjar-se-les?
02
Una vegada pescades, es maten amb tabac, es posa en un recipient aigua, tabac i sal, a vegades en un perol es posen uns 20 o 30 quilos, i quan perd la gota de sang del cos de l´angula ja esta bona i el seu color passa a blanc, s´estenen en un sac perquè es refreden i assequen, després ja es guarda en paquets en el congelador i tens l´angula llesta per a quan la vulgues, encara que com millor està l ´angula és quan es fa viva, té més sabor.

De quines formes es pot cuinar?
04
A la cassola, amb un vitet, 2 dents d´alls xafats i oli, i perquè tinga més gust cal fer-les vives, però només  es tiren les angules cal tapar-les i que es facen. Es poden menjar també en tortilla, en All i pebre, de moltes formes.

A qui se li venia l´angula?
Recorde que van vindre diversos, un d´ells un Basc (Raimundo Azpíroz), que ens comprava l´angula a 5 pessetes el quilo, pel temps se va anar encarint.

I finalment, la nit és llarga, on solen descansar els pescadors?
Ací en La Gola d´El Perellonet en la mateixa cofradía i en La Gola del Pujol en la barraca que allí mateix hi ha.


En la web de http://www.pescaderiascorunesas.es, podem veure una entevista en castellà de l´any 2008 al fundador d´Angules Aguinaga, Raimundo Azpíroz, en l´entrevista de Paco Agustí ens comentava que comercialitzaven les angules amb ell. Amb permis de “Pescaderías Coruñesas”, amb més de 100 anys d´experiencia, vos anem a mostrar part de l´entrevista del què va a ser el primer home que va vindre a comprar les angules en 1940. Per veure l´entrevista al complet en el següent enllaç en internet.

http://www.pescaderiascorunesas.es/blog/blog/raimundo-azpiroz-fundador-de-angulas-aguinaga

logotipo-pescaderias-corunesas

Aguinaga es un pequeño barrio guipuzcoano, donde entraban la mayoría de angulas que recorrían el río Oria. Esto Convirtió a sus habitantes en expertos pescadores de angulas. Y Paloma García Azpíroz, se desplazo, para que Raimundo de primera mano le contara cómo se logró dar a conocer la angula no sólo en España sino en el extranjero también.

¿Cómo comenzó el negocio de la angula en Aguinaga?
Cuando se pescaban angulas, había tanta cantidad que todo el mundo quería venderlas, y los precios bajaban. Fue entonces, cuando mi padre, Marcelino Azpíroz se dio cuenta que había que guardad la angula en vivero para conservarla y poder venderla cuando los precios subían. Él, además de pescador compraba las angulas a los pescadores de Aguinaga y las guardaba en los viveros. Yo debía tener cuatro años cuando se construyeron los primeros viveros de obra, de cemento. A partir de entonces, comenzó el negocio.

¿En qué otros lugares se descubrieron angulas?
En España, el primer sitio que se descubrió que había angulas fue en El Perellonet (Valencia) en 1940 donde hicimos un contrato por 5 pesetas el kilo por quedarnos con toda la cantidad que hubiese durante el invierno. A los dos años, fuimos al Delta del Ebro, después a Asturias en el río Nalón, unos años más tarde al río Miño, en Galicia. Y fuera de España en Portugal, donde enseñamos a los pescadores a coger la angula porque no la conocían, también en Francia de donde traíamos muchísima cantidad, y Marruecos.

¿Y cómo se transportaban?
Cuando fuimos a Valencia, los camiones eran muy antiguos y las carreteras muy malas, por lo que se transportaban en ferrocarril, metidas en sacos de arpillera dentro de cajas de madera. Así fue el transporte hasta hace treinta años, cuando empezábamos a utilizar los camiones frigoríficos con tanques de oxígeno.

¿En qué sitios de España se vendían? ¿Se vendía angulas fuera de nuestras fronteras?
Al principio sólo en Bilbao y San Sebastián, al poco tiempo Madrid se convirtió en el mercado más importante y Pescaderías Coruñesas en nuestro mejor cliente. Desde entonces, la angula se empezó a conocer en toda España y la comercialización se extendió a todo el país. Fuera de España se vendía a Inglaterra, Francia y México.

¿Qué precio se pedía por la angula en aquella época?
Mi padre me contaba que se vendía a 2 ó 3 pesetas el kilo, pero en mi época pedía 300 o 400 pesetas por el kilo de angula blanca y 500 por la negra. Aún recuerdo que cuando subió a 1000 pesetas, nos daba hasta vergüenza decir el precio porque parecía que estábamos estafando a la gente y ahora mira a qué precios hemos llegado. Desde la llegada del mercado asiático que la compran viva para la cría de anguila, el precio lo marcan ellos. El mercado nacional ha pasado a ser secundario. Se ha convertido en un producto elitista, cuando antes se encontraba en la carta de cualquier restaurante o bar de carretera.
                                                                                                                              


Castellano

Este año la temporada de la angula se abre el 1 de diciembre y al ser “un día prohibido”, es decir un día en el que no se puede pescar por la normativa, en El Perellonet se empezará la pesca el miércoles 2 de diciembre y la campaña se prolongará hasta el 31 de Marzo del 2016.

03La angula es el alevín del pez anguila, único alevín permitido por las leyes de pesca. Cuando se encuentra en los mercados de pescado suele tener 0,3 gramos de peso, mide algo menos de 7 centímetros de longitud y tiene entre dos o tres años de vida. Las angulas comercializadas suelen estar cocidas. En caso de estar vivas son transparentes. Suelen encontrarse envasadas al vacío. Este pescado, debido a su elevado precio en el mercado, tiene un sucedáneo de surimi más barato, conocido como “gula” nombre tomado de una marca comercial.

38Las anguilas realizan largas migraciones para reproducirse, desde los ríos europeos, en nuestro caso desde Las Golas de El Perellonet y la de Pujol,  hasta los lugares para el desove, que están situados en el Mar de los Sargazos (Caribe), lugar elegido por esta especie desde hace 140 millones de años. Algunos ejemplares realizan un recorrido de más de 5.000 km a lo largo de 2 ó 3 años para llegar hasta allí desde Europa. En el recorrido no necesitan alimentarse. Puede serpentear por tierra firme durante varios kilómetros respirando a través de la piel.

31

En las primeras etapas del nacimiento de las angulas, todas son hembras, y con el tiempo algunas cambian de sexo. Son transparentes y poseen un tamaño de 5 a 7 cm.

Las angulas que sobreviven en los ríos van creciendo y a la vez cambiando de color a la anguila amarilla que tiene el lomo de color café y al pasar el tiempo cambia a verde y finalmente a plateado.

PROCESOVALENCIANO

Solo se podrá pescar desde el crepúsculo civil vespertino (Puesta del Sol) hasta el crepúsculo civil matutino del día siguiente (Salida del Sol). Los pescadores de la angula están obligados a realizar durante la semana de pesca 4 paradas por la normativa 2013/2035 Pesca de Anguila, quedando solamente 3 días de pesca. Las noches que no se pesca se les nombra, noches prohibidas. No se podrá pescar en festivos.

Solo se podrá pescar la angula desde tierra, quedando prohibida la pesca desde embarcación.

calendario1VALENCIANO

cofradiaLas capturas de angulas se realizan en La Gola de “El Perellonet” y en La Gola del “Pujol”. De  pescar este lujoso y apetitoso bocado se encargan los pescadores de El Perellonet. Ya sobre los años 30 empezaron a pescar, pero cada uno por su cuenta, luego sobre el 1940 llegan los primeros compradores de angula, que compraban la angula a 5 pesetas el kilo y en el 1959 se creó el edificio que actualmente se encuentra la Cofradía de Pescadores de Angulas del Perellonet.

Las últimas temporadas la pesca se ha visto disminuida, cada año se puede observar que la obtención de estos alevines es a la baja. La angula solo podrán capturarla en aguas arriba de la desembocadura al mar. Fuera de dicha zona queda prohibido totalmente este tipo de pesca.

1111Podemos ver la diferencia de pesca en la temporada 2000/01 que se peso unos 200 kilogramos a 55 kilogramos en la última temporada. La de este año también apuntan que será muy floja. Lejos quedan los 636 kilos que se cogieron una noche del año 1986. Esta notable disminución de la pesca de la angula es generalizada en toda Europa, debido al cambio climático, la contaminación del agua y muchos más factores que perjudican seriamente al medio ambiente.

El pesaje se realiza en la Cofradía de Pescadores de Angulas del Perellonet, pero a día de hoy no es un pesaje real, ya que antiguamente al pescar 5 días quedaban 2 días de veda, que los mismos pescadores vigilaban para que ningún pescador furtivo pescara, hoy en día rebajando los días de pesca a 3, los mismos pescadores se niegan a trabajar en balde, lo que aumenta el número de furtivos, ya que la vigilancia es mucho menor y al haber muchos más días para que los furtivos pesquen, se cogen grandes cantidades de angula que no están reguladas.

Y no solamente afecta a la angula, la Comunidad de los Pescadores del Palmar también ha visto afectada la pesca de la anguila de los últimos años, viendo una notable bajada de sus capturas.

anguilas--575x323

2222Debido al bajo nombre de Angulas, cada año tiene lugar la suelta de anguilas en la Albufera desde 2003. Se trata de una compensación de los pescadores, que deben ceder  un porcentaje de las capturas para que sean devueltas al lago. Como la supervivencia de las angulas es muy complicada, hace doce años se decidió llevarlas a una piscifactoría de la Generalitat en Polinyà del Xùquer, donde se criaban durante meses. Este plan de gestión de la anguila, participa el Ayuntamiento a través de la concejalía Devesa-Albufera y Conselleria de Medio Ambiente. La temporada pasada se llevaron a la piscifactoría de Tuéjar.

Como ya hemos comentado más arriba las causas de la disminución de la pesca se encuentra en la excesiva contaminación y explotación de las aguas, especialmente por vertidos en los barrancos que llegan al lago.

033La confusión entre anguilas y angulas es frecuente, lo mismo que la comparación en kilos. Los primeros son los ejemplares mucho más crecidos, mientras que en los segundos se da una media de 3.500 animales por un kilo.

19Para la captura de la angula solo podrá utilizarse el arte denominada monot con “goleró cerrado”, homologado y debidamente precintado por los servicios territoriales de la conselleria competente en materia de pesca fluvial. Tendrá una superficie máxima de 1,50 m² en la abertura de entrada, dispondrá de un goleró con una anchura máxima de 4 centímetros e irá provisto de malla de entre 0,5 y 0,8 centímetros lado, con el fin de no permitir la entrada de otras especies. El ancho del monot no podrá ser superior a un metro y su calado no sobrepasara 1/3 del ancho total del cauce, medido en el lugar de su colocación.

28


ENTREVISTA A UN VETERANO PESCADOR DE

EL PERELLONET

La siguiente entrevista se le realiza a Paco Agustí, vecino de El Perellonet, un gran veterano de la pesca de la Angula, uno de los que más angulas a cogido en El Perellonet, también ha sido un gran pescador de la Mar, siempre acompañando a su embarcación Mª del Mar, y un gran maestro del Rall.

MUCHAS GRACIAS!!!

¿Qué se necesita para pescar la Angula?
14
En mi tiempo usábamos los “monots” y el salabre, el salabre se usaba a orilla de playa a unos 250m de la entrada de la gola, para no molestar a los compañeros que si tenían turno y ponían los “monots” por toda La Gola, a día de hoy ya nadie salabra, solamente ponen en los sitios que les corresponde los “monots” y están toda la noche pescando.

¿En qué afecta la Luna Llena?
luna
Da mucha claridad en la noche y a la angula no le gusta la luz, les gusta navegar a oscuras. Pero si que les gusta la luz artificial, ya que si se pone una linterna en la punta del “monot” acuden al punto de luz por curiosidad, encontrándose ya atrapadas en el interior.

¿En qué afecta las Mareas?
El estrecho de Gibraltar tiene 14m de ancho, si vacía hacia el atlántico se crea corriente y entran las angulas, igual que en las acequias o golas, ya que siempre busca la corriente para navegar. Las angulas vienen en forma de tubo, todas juntitas desde del Mar de los Sargazos, siempre en contra corriente hasta nuestro mar.

¿Por qué siempre se pesca la Angula a contracorriente?
Están acostumbradas, tiene un rumbo y ese rumbo es en contracorriente hacia nuestro mar, siempre viento de Levante.

¿Es un problema el estado actual del agua?
Claro, antes mi madre guisaba con agua de La Gola, bebíamos, nadaba como un tiburón “jejeje”… Y la angula es muy débil, el agua mala lo que hace es matarla, ella quiere agua caliente y limpia, por eso ahora no hay tantas.

¿Qué días se suele pescar?
Antes se pescaban más días, había 5 días de pesca y 2 que no se pescaba, ahora se pesca solamente 3 días y 4 no, cada vez menos días de pesca.

 ¿En qué afectan las compuertas? ¿Mejor abiertas o cerradas?
04
Las compuertas mejor abierta y tirando de día un poco de agua es mejor que si están todo el día cerradas y solo se abren por la noche, ya que ellas por el día están enterradas en la arena y van notando la corriente y el agua caliente que sale hacia el mar y al hacerse de noche saltan  y van directas hacia La Gola.

¿La puesta en marcha de las turbinas afecta?
Es un desastre, el día que se ponen en marcha,  por la noche no se pesca nada.

¿Cuántos equipos de pesca hay?
Unos 10 turnos, 10 personas por turno.

¿Es verdad lo que se dice, que si la gola esta salada no entran las angulas?
Claro que no entran, ya que las angulas buscan el agua dulce y caliente, sino la notan caliente y dulce, no entran a La Gola.

¿Siempre se ha pescado con el mismo tipo de monot?
MONOT
No, antes se pescaba con un monot más pequeño que al final le poníamos una lata, que es donde se quedaban las angulas y después se hizo uno parecido pero en vez de la lata se soldaban unas varillas, y luego  ya se pasó al monot que se conoce a día de hoy que tiene forma de cono, por la comodidad y dureza.

¿Cada cuanto tiempo se vacía el monot?
01
Cada hora se suele vaciar, y si hay muchas cada media hora, la mejor hora de pesca es sobre las 12, 1, ó 2 de la mañana.

Entre los pescadores, ¿Cómo se llama la acción de vaciar el monot?
“Xorrar”.

¿Por qué en los últimos años se ha empezado la veda más tarde?
Por la poca angula que hay, antes se empezaba en octubre.

¿Es verdad que antiguamente al haber tantas angulas se daban a los cerdos para que comieran?
Eso ya no lo conocí yo, eso hará 100 años, la gente no sabía lo que era la angula y la usaban para dar de comer a los cerdos.

¿Dónde se almacenan las angulas que se pescan hasta su venta?
Si, antes eran unos viveros, se tiraba el agua y se trataba bien  y ahora en las basas que hay, con agua dulce que se saca del pozo.

¿Qué método se sigue para comérsela?
02
Una vez pescadas, se mata en tabaco, se pone en un recipiente agua, tabaco y sal, a veces en un “perol” se ponen unos 20 o 30 kilos, y cuando pierde la gota de sangre del cuerpo de la angula ya esta buena y su color pasa a blanco, se extienden en un saco para que se enfríen y sequen, luego ya se guarda en paquetes en congelador y tienes la angula lista para cuando la quieras, aunque como mejor esta la angula es cuando se hace viva, tiene más gusto.

¿De qué formas se puede cocinar?
04
A la cazuela, con una guindilla, 2 dientes de ajos chafados, aceite y para que tengas más gusto hay que hacerlas vivas, pero nada más se echen las angulas hay que taparlas y que se hagan. Se pueden comer también en tortilla, en el “All i pebre”, de muchas formas.

¿A quién se le vendía la Angula?
Recuerdo que vinieron varios, uno de ellos un Vasco (Raimundo Azpíroz), que nos compraba la angula a 5 pesetas el kilo, por el tiempo se fue encareciendo.

Y por último, la noche es larga, ¿Dónde suelen descansar los pescadores?
Aquí en La Gola de El Perellonet en la misma Cofradía y en La Gola del Pujol en la barraca que allí mismo hay.


En la web de http://www.pescaderiascorunesas.es, podemos ver una entrevista del año 2008 al fundador de Angulas Aguinaga, Raimundo Azpíroz, en la entrevista de Paco Agustí nos comentaba que comercializaban las angulas con él. Con permiso de Pescaderías Coruñesas, con más de 100 años de experiencia, os vamos a mostrar parte de la entrevista del que fue el primer hombre que vino a comprar las angulas en 1940. Para ver la entrevista al completo en el siguiente enlace en internet.

http://www.pescaderiascorunesas.es/blog/blog/raimundo-azpiroz-fundador-de-angulas-aguinaga

logotipo-pescaderias-corunesas

Aguinaga es un pequeño barrio guipuzcoano, donde entraban la mayoría de angulas que recorrían el río Oria. Esto Convirtió a sus habitantes en expertos pescadores de angulas. Y Paloma García Azpíroz, se desplazo, para que Raimundo de primera mano le contara cómo se logró dar a conocer la angula no sólo en España sino en el extranjero también.

¿Cómo comenzó el negocio de la angula en Aguinaga?
Cuando se pescaban angulas, había tanta cantidad que todo el mundo quería venderlas, y los precios bajaban. Fue entonces, cuando mi padre, Marcelino Azpíroz se dio cuenta que había que guardad la angula en vivero para conservarla y poder venderla cuando los precios subían. Él, además de pescador compraba las angulas a los pescadores de Aguinaga y las guardaba en los viveros. Yo debía tener cuatro años cuando se construyeron los primeros viveros de obra, de cemento. A partir de entonces, comenzó el negocio.

¿En qué otros lugares se descubrieron angulas?
En España, el primer sitio que se descubrió que había angulas fue en El Perellonet (Valencia) en 1940 donde hicimos un contrato por 5 pesetas el kilo por quedarnos con toda la cantidad que hubiese durante el invierno. A los dos años, fuimos al Delta del Ebro, después a Asturias en el río Nalón, unos años más tarde al río Miño, en Galicia. Y fuera de España en Portugal, donde enseñamos a los pescadores a coger la angula porque no la conocían, también en Francia de donde traíamos muchísima cantidad, y Marruecos.

¿Y cómo se transportaban?
Cuando fuimos a Valencia, los camiones eran muy antiguos y las carreteras muy malas, por lo que se transportaban en ferrocarril, metidas en sacos de arpillera dentro de cajas de madera. Así fue el transporte hasta hace treinta años, cuando empezábamos a utilizar los camiones frigoríficos con tanques de oxígeno.

¿En qué sitios de España se vendían? ¿Se vendía angulas fuera de nuestras fronteras?
Al principio sólo en Bilbao y San Sebastián, al poco tiempo Madrid se convirtió en el mercado más importante y Pescaderías Coruñesas en nuestro mejor cliente. Desde entonces, la angula se empezó a conocer en toda España y la comercialización se extendió a todo el país. Fuera de España se vendía a Inglaterra, Francia y México.

¿Qué precio se pedía por la angula en aquella época?
Mi padre me contaba que se vendía a 2 ó 3 pesetas el kilo, pero en mi época pedía 300 o 400 pesetas por el kilo de angula blanca y 500 por la negra. Aún recuerdo que cuando subió a 1000 pesetas, nos daba hasta vergüenza decir el precio porque parecía que estábamos estafando a la gente y ahora mira a qué precios hemos llegado. Desde la llegada del mercado asiático que la compran viva para la cría de anguila, el precio lo marcan ellos. El mercado nacional ha pasado a ser secundario. Se ha convertido en un producto elitista, cuando antes se encontraba en la carta de cualquier restaurante o bar de carretera.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuncios