Les Piràmides.

Les piràmides de la nostra platja, són 96 blocs de formigó que es van posar pels anys 60 per a protegir la gola (Construïda en 1903) i actuaren com una espècie d’escollera per a evitar que aquesta es tancara. Aquestes piràmides no representen cap perill per als banyistes, ja que estan allunyades de la zona de platja i no preocupa que estiguen descobertes.

En els mesos d’hivern, on són més repetitius els temporals, part d’aquestes piràmides són desenterrades i es crea un límit entre el mar i la platja, actuant com a mur. En l’hivern del 2017 aquests temporals van assotar fortament la platja i per a sorpresa de tots, es van poder veure totes les piràmides, que des de feia molts anys es trobaven davall l’arena del mar. En l’última dècada s’han anat acumulat uns dos metres de sediments.

L’última ampliació del Port de València és la gran responsable de la gran acumulació de sediments en la zona de la Gola d’El Perellonet, segons assenyalen tots els experts. El port també és el causant de l’enorme retrocés de la platja en El Saler.

Atractiu turístic.

Les piràmides de “El Perellonet”, ara que es poden veure totes, s’han convertit en una xicoteta atracció turística del poble. Inclús moltes de les persones que estiuegen en aquest poble les desconeixien. Ara és habitual veure moltes persones fent-se fotos amb la seua càmera, però tota la gent que les ha conegut des de sempre, sap bé que sempre han donat lloc a nits romàntiques per a moltes parelles d’El Perellonet, que aprofitaven per a passejar junt amb elles abraçats i contemplant al mateix temps la mar i les estrelles, un conjunt molt bonic.


Castellano

Las pirámides de nuestra playa, son 96 bloques de hormigón que se pusieron en los años 60 para proteger la gola (Construida en 1895) y que actuaron como una especie de escollera, para evitar que se cerrara. Estas pirámides no representan ningún peligro para los bañistas, ya que están alejadas de la zona de playa y no preocupa que estén descubiertas.

En los meses de invierno, donde son más repetitivos los temporales, parte de estas pirámides son desenterradas y se crea un linde entre el mar y la playa, actuando como muro. En el invierno del 2017 estos temporales azotaron fuertemente la playa, lo que para sorpresa de todos, se pudieron ver todas las pirámides, que desde hacía muchos años se encontraban bajo la arena del mar. En la última década se han ido acumulando unos dos metros de sedimentos.

La última ampliación del Puerto de Valencia es la gran responsable de la gran acumulación de sedimentos en la zona de la Gola de El Perellonet, según señalan todos los expertos. El puerto también es el causante del enorme retroceso de la playa en El Saler.

Atractivo turístico.

Las pirámides de “El Perellonet”, ahora que se pueden ver todas, se han convertido en una pequeña atracción turística del pueblo. Incluso muchas de las personas que veranean en este pueblo las desconocían. Actualmente es habitual ver a muchas personas hacerse fotos con su cámara, pero toda la gente que las ha conocido desde siempre, sabe bien que siempre han dado lugar a noches románticas para muchas parejas de El Perellonet, que aprovechaban para pasear junto a ellas abrazados y contemplando a la vez el mar y las estrellas, un conjunto muy bonito.


Anuncios